HEM


Är nedanstående tidnings-bilaga ett tecken på korruption, när en
ej namngiven redaktör (!?) samtidigt sågar alla ultraljuds-
konkurrenter jäms med fotknölarna?

Villaägarförbundets chefsjurist, tillika lobbyist, vägrar trots
kontakt att respektera Sveriges grundläggande rättsprincip:
Ingen skall dömas ohörd!

Genom att vägra M.U.S.B.O. ett genmäle stärks misstankarna
om oegentligheter.

För visst är det så att lobbyister inte utför uppdrag gratis..!?


muta

Eller är den smutsiga byken helt enkelt ett uttryck för den demokratur vi lever i?


 
Stäng

  elektromagnetisk mössanering

Innehåll - TOC - table of content