HEM

 

Vem företräder Villaägarna i skadedjursfrågor?

Medlemmarna eller "det råttgiftsindustriella komplexet"? I novembernumret 2016 av Villaägarnas medlemstidning citeras djurexperten Nicholas Aflitto: ”Ultraljudskrämmor fungerar inte mot möss”.

Med all respekt för denne forskares kunskap (doktorand vid Cornell University i USA) om hur djur påverkas av ljud, så har han dessvärre missuppfattat tekniken bakom ultraljudsskrämmare.

Likt de flesta människor tror nämligen Nicholas Aflitto att det är frågan om att med någon slags utopisk melodi försöka skrämma bort djuren, dvs att försöka få gnagarna att ”dansa efter skrämmarens pipa”. Och där har han helt rätt – det går inte!

Fel fokus
Men tyvärr har Aflitto fått det hela om bakfoten. Det är inte frågan om att skrämma bort djuren utan om att göra huset så otrivsamt som möjligt för gnagarna, och det är en stor skillnad mot vad forskaren talar om.
Rätt beteckning borde således vara ”mösstörare” Moderna sådana fungerar alldeles utmärkt har det visat sig. Hur skulle annars ett företag i branschen ha överlevt tre decennier, när man lämnar 2 års återköpsgaranti på utrustning som kostar 1000 – 3000 kr?

Testa själv! Har du en ultraljudsapparat med hörbar inställning (< 18 kHz) sätt den på nattduksbordet och försök sova. Självfallet går inte det utan du flyttar ganska snart till ett annat rum. På samma sätt är det för mössen!

Ser man således till att utsätta gnagarnas nästen/gångsystem (följs slaviskt via doftspår), för det störande högfrekventa ljudet, då lämnar de också huset. Dock kan evakueringen ta olika lång tid beroende på utrustningens kvalitet, dimensionering och placering. Även andra faktorer som konkurrerande artfränder och sk ”mössår” spelar in när det gäller saneringstid.


Moderna ultraljudsstörare, rätt använda är beprövat effektiva
Beviset för det är att kunderna till ett företag med 30 år i branschen, så gott som alla också har lyckats med att exponera gnagarnas infrastruktur för ultraljudet på ett tillfredsställande sätt.


Äntligen döms elektropuls via elnätet ut även av Villägarförbundet
I januarinumret 2017 av medlemstidningen tar Villägarna lovvärt bladet ifrån mun gällande mösskrämmare med elektromagnetisk puls (t.ex. Silverline) och dömer ut dem helt.

Tyvärr drar man samtidigt vanliga ultraljudsapparater över samma kam och kallar det hela för en ”Dubbel-bluff”. Redaktionen borde givetvis först ha skaffat sig allsidig kunskap om tekniken genom att t.ex. informera sig på vår hemsida musbo.info

Att lobba för det råttgiftsindustriella komplexet och dess "åsiktskorridor", och samtidigt förvägra M.U.S.B.O. ett berättigat genmäle gagnar knappast Villaägarförbundets medlemmar.

 

M.U.S.B.O.   Viktoriagatan 12,  SE-411 25  Göteborg, Sverige
tel. +46 708 68 46 46
e-post  musbo@bredband.net