Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljud-Störares Bransch-Organisation

Elektronisk skadedjurssanering är #klimatsmart, bekväm, hygienisk, miljö- och
djurvänlig , men framförallt dokumenterat effektiv.

Stor okunnighet om elektronisk skadedjurssanering
Det råder stor okunskap bland människor hur ultraljuds-
störare mot skadedjur fungerar. I sitt försvarar för
fortsatt bruk av råttgift underblåser den traditionella
skadedjursbranschen, med stöd av media – nu senast
Villaägarnas Riksförbund, denna okunnighet enligt devisen:
Välorganiserad okunnighet tolkas oftast som vishet...

För att verka trovärdiga i sin kritik mot ultraljudsapparater
har Anticimex och andra traditionella saneringsföretag ofta
refererat till bl.a. Danska Statens Skadedjurslaboratorium (DSS).
Det finns anledning att ta DSS uttalande med en nypa salt......

Vi är rätt remissinstans för elektronisk sanering
Vid frågor rörande elektronisk skadedjursbekämpning ber
vi journalister och representanter för etermedia
att använda oss som informationskälla.

Varning Varning för vilseledande marknadsföring!

Våra medlemsföretag:

Caporama (SE)
Indiventa AB (SE)
Manelius Agenturer (FI)
Nessemaskin AS (NO)

Soveco International AB (SE)M.U.S.B.O. nordisk branschförening för elektronisk skadedjursbekämpning sedan 2005 
Viktoriagatan 12,  SE-411 25  Göteborg, Sverige
tel. +46 708 68 46 46
e-post  musbo@bredband.net

 

Innehåll - TOC - table of content