Skandinaviskt Miljöskydd & Ultraljud-Skrämmares Bransch-Organisation

Elektronisk skadedjurssanering är bekväm, hygienisk,
miljövänlig, men framförallt dokumenterat effektiv.

Stor okunnighet om elektronisk skadedjurssanering
Det råder stor okunskap bland människor hur ultraljuds-
skrämmare mot skadedjur fungerar. I sitt försvarar för
fortsatt bruk av råttgift underblåser den traditionella
skadedjursbranschen, med stöd av media – nu senast
Villaägarnas Riksförbund, denna okunnighet enligt devisen:
Välorganiserad okunnighet tolkas oftast som vishet...

För att verka trovärdiga i sin kritik mot ultraljudsapparater
refererar Anticimex och andra traditionella saneringsföretag
bland annat till Danska Statens Skadedjurslaboratorium (DSS).
Det finns anledning att ta DSS uttalande med en nypa salt......

Vi är rätt remissinstans för elektronisk sanering
Vid frågor rörande elektronisk skadedjursbekämpning ber
vi journalister och representanter för etermedia
att använda oss som informationskälla.

Varning Varning för vilseledande marknadsföring!

Våra medlemsföretag:

Caporama (SE)
Manelius Agenturer (FI)
Nessemaskin AS (NO)

Soveco International AB (SE)M.U.S.B.O. nordisk branschförening för elektronisk skadedjursbekämpning sedan 2005 
Viktoriagatan 12,  SE-411 25  Göteborg, Sverige
tel. +46 708 68 46 46
e-post  musbo@bredband.net

 

Innehåll - TOC - table of content